Profesionální technická podpora

Spolehlivost a stabilita


10.000 m2 skladovacích prostor

Řešení pro vyšší efektivitu a ekologii

RS grafik s.r.o.

120 00 Praha 2, Sarajevská 29

www.rsgrafik.cz, info@rsgrafik.cz

Naše společnost přináší přátelské služby a odbornou pomoc při zajištění vašich provozů v oblasti polygrafie. Rádi bychom vám nabídli vyšší kvalitu a lepší parametry polygrafických materiálů, příznivé ceny a kompletní servis. Zlepšíme vaši stávající polygrafickou technologii a uděláme jí levnější s důrazem na ekologii. Vyžádejte si naši konkrétní nabídku. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 PRO-T3

Objednávky:  +420 602 300 159

Logistika:       +420 775 366 437

Servis:            +420 606 684 258

Sklad: I4wifi, Průmyslová 11, Praha 10

» Vjezd do areálu je ulicí Štěrboholská

» GPS: 50°3'59.402"N, 14°32'7.139"E

 GLOSÁŘ
 PRO-V
 SROVNÁNÍ


Pro-T3

Bezprocesní termální tiskové desky Brillia HD PRO-T společnosti Fujifilm odstraňují potřebu jakéhokoliv chemického procesu. Nová generace desek, Brillia HD PRO-T3 přináší uživatelům ještě více výhod: spolu s úsporami a zjednodušením práce také vysokou produktivitu osvitu, špičkové reprodukční vlastnosti a perfektní stabilitu tisku již od prvních výtisků.

Hlavní výhoda bezprocesních desek řady Brillia HD PRO-T proti běžným CtP deskám spočívá v tom, že po osvitu v CtP zařízení již nepotřebují žádné další zpracování, a deska je ihned připravena ke vložení do tiskového stroje a k tisku. Na rozdíl od některých konkurenčních výrobků, které zpracování desky po osvitu pouze zjednodušují, při aplikaci desky Brillia HD PRO-T3 dochází k absolutnímu odstranění jakéhokoliv následného zpracování.

Aktivace v tiskovém stroji


Brillia HD PRO-T3 nepotřebuje žádné zpracování po osvitu. Podíl makulatury je velmi nízký, deska je vybarvena a tisk dosáhne požadovaných denzit zhruba během průchodu prvních 15 až 20 archů papíru. Praktickým výsledkem je zkrácení přípravných časů, dosažení nízkého podílu makulatury a stabilní tisk v průběhu celého nákladu.

Pro koho je deska určena


Technicky je nová bezprocesní tisková deska Brillia HD PRO-T3 vhodná prakticky pro všechny v současnosti používané ofsetové tiskové stroje a pro všechna termální CtP zařízení. Desku je možné použít beze změny tiskové chemie; nejlepších výsledků ovšem desky Brillia HD PRO-T3 dosahují při použití tiskových přípravků Fujifilm PRESSMAX. Desky Brillia HD PRO-T3 je možné běžně použít do nákladu 100 000 výtisků.


Z ekonomického hlediska přechod na desky Brillia HD PRO-T3 nevyžaduje investice do dalších technologií či zařízení. Naopak aplikací desky odpadá nutnost používat vyvolávací zařízení a zpracovatelskou chemii, a odpadají tedy i náklady na tuto část odpadového hospodářství. Přechodem na desky Brillia HD PRO-T3 lze proto dosáhnout významných ekonomických úspor a dosáhnout podstatného zrychlení výroby. Při konkrétních výpočtech je ovšem nutné zohlednit zaměření tiskárny a množství zpracovaných tiskových desek za rok.


Bezprocesní deska Brillia HD PRO-T3 se může vyplatit i vaší tiskárně!


Pro další informace si stáhněte produktový list ve formátu PDF.

Kontaktujte nás a vyžádejte si analýzu přímo dle vašich konkrétních podmínek!
Obrázek dobře ilustruje rychlost dosažení cílových denzit v závislosti na počtu vytištěných archů:

křivka "1" popisuje chování desky T-3 při použití lo-chem tiskových přípravků řady Fujifilm PRESSMAX
křivka "2" popisuje chování desky T-3 při použití standardní tiskové chemie
křivka "3" popisuje chování předchozí generace bezprocesních desek Brillia HD PRO-T
Vysoká produktivita

Pro osvit tiskových desek Pro-T je potřeba přibližně stejné množství energie jako pro běžné tiskové desky FUJIFILM, 120 mJ. To v praxi znamená, že desku Brillia HD PRO-T3 je možné v CtP zařízení osvítit stejnou rychlostí, jako běžnou digitální desku, tedy bez snížení produktivity osvitu. Konkurenční bezprocesní desky nabízejí méně než poloviční citlivost, proto musí být svíceny nižší rychlostí (nebo je nutné upgradovat laser na vyšší výkon, pokud má být rychlost osvitu zachována) – to uživatele desek Brillia HD PRO-T3 trápit nemusí.
Obrazové vlastnosti
Nové technologie, použité při výrobě tisknoucí vrstvy, propůjčují bezprocesní desce Brillia HD PRO-T3 výborné reprodukční i tiskové parametry. Jemné částice a vysoká citlivost desky umožňují nyní používat i 20-mikronový frekvenční rastr (FM20) a produkovat tak tiskoviny v nejvyšší obrazové kvalitě, nesrovnatelné s běžným autotypickým rastrovánim (i ve vyšších lineaturách).
Široká kompatibilita s tiskovými barvami

Povrchová vrstva desky se dále vyznačuje podstatně zlepšenou schopností přijímat barvu. Díky tomu nabízí Brillia HD PRO-T3 širokou kompatibilitu s tiskovými barvami, a to včetně rozšířené kompatibility s barvami Pantone. Při tisku umožňuje deska lépe udržovat rovnováhu vody a barvy a to i při vysokých nákladech.
"1" původní generace bezprocesních desek
"2" deska T-3 při použití standardní tiskové chemie
"3" deska T-3 při použití lo-chem tiskových přípravků Fujifilm PRESSMAX