Profesionální technická podpora

Spolehlivost a stabilita


10.000 m2 skladovacích prostor

Řešení pro vyšší efektivitu a ekologii

RS grafik s.r.o.

120 00 Praha 2, Sarajevská 29

www.rsgrafik.cz, info@rsgrafik.cz

Naše společnost přináší přátelské služby a odbornou pomoc při zajištění vašich provozů v oblasti polygrafie. Rádi bychom vám nabídli vyšší kvalitu a lepší parametry polygrafických materiálů, příznivé ceny a kompletní servis. Zlepšíme vaši stávající polygrafickou technologii a uděláme jí levnější s důrazem na ekologii. Vyžádejte si naši konkrétní nabídku. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 PRO-T3

Objednávky:  +420 602 300 159

Logistika:       +420 775 366 437

Servis:            +420 606 684 258

Sklad: I4wifi, Průmyslová 11, Praha 10

» Vjezd do areálu je ulicí Štěrboholská

» GPS: 50°3'59.402"N, 14°32'7.139"E

 GLOSÁŘ
 PRO-V
 SROVNÁNÍ


Terminologie výroby tiskových desek


Bezprocesní, neprocesní, vyvolání v tisku, bezchemické, se sníženou spotřebou chemie, bezvývojkové,  procesní. Seznam termínů používaných výrobci k popisu různých typů desek a celých produktových řad je téměř nekonečný. Během posledních let došlo ke změnám technologií a souvisejících názvů. Ale co každý z nich vlastně znamená?


Konvenční

Deska je zpracována pomocí chemie v tradičním procesoru. Použité chemikálie – vývojka, regenerace a guma.


Bezprocesní – Processless

Deska je zpracována přímo v tisku, kde se částečně odstraní nebo aktivuje vrstva desky, což je integrováno do zahájení tisku. Je úplné odstraněn procesor a tím pádem i veškeré související náklady (elektřina, chemikálie, voda a odpad). Přínos je reálný a měřitelný. Mezi těmito dvěma technologiemi, existují ještě další řešení se svými výhodami a nevýhodami.


Bezchemické – Chemistry-free

Deska je „zpracována“ nebo „dokončena“ pomocí roztoku (finishing solution) v menším a méně složitém „procesoru“ nebo „dokončovací jednotce“. K fixaci obrazu desky této kategorie se používá voda. Někdy je místo tradiční chemie používána guma. Ovšem téměř ve všech případech toto řešení vyžaduje bezpečnostní list – závazné pokyny pro manipulaci s použitou látkou. Tyto desky jistě pomáhají tiskárnám snížit dopad na životní prostředí, protože množství použité chemie je mnohem nižší.


Nízkochemické

Tiskové desky zpracovávané buď v takzvaných oplachových roztocích nebo ve speciální chemii s velmi nízkou spotřebou. V této kategorii jsou mezi deskami velké rozdíly ve spotřebě chemie (např. tiskové desky Fuji LH PJE spotřebují 7 ml/m2, desky Agfa Amigo 30-50ml/m2). Citlivost a další parametry tiskových desek jsou často velmi rozdílné a proto doporučujeme pečlivě vybírat podle konkrétních provozních potřeb.